Kostaldean | 2021eko Ekainaren 17a

Ziburuko azoka

Xarmanki iragan da, aroaere alde, arratsaldean iguzki batekin, Ziburukoeuskal liburueta disko azoka.Jendea bildu dapolliki. Giro hautazen. Argitaletxeakerne eta kementsu,Elkar eta beste.Idazleak harro, besteakbeste JosebaAurkenerena.Edo berdin Maiatzkudeatzen dutenakberen aldizkaribaliosekin. "Herria"ere han bistan da.

Denentzat, harremangoxo eta laketbatzuen paradaarraroa. Ausagailuakere gisa hartakoak,bertsu, kantu eta gaineratiko.Guziz pollita eta hunkigarriahaurrekin egin dena. Iturri xaharraren aldean, ipuinaldikartsua. Ipuin bat segur MaddiZubeldiak ederki asmatua bainanipuin bat baino gehiagodenen buru, lekukotasun aberatsbat lehengo bizimoldeakgogoan.

Denboran, nola zabiltzanziburutarrak. Gizonak itsasoan,alde bat arrantzan, emazteakkaian, ardura kalakan, sarejosten trebe, dantzan eta kantuzere bai. Aipatu dira ere kaxkarotak,buhame kondu ekarriaketa gaizki ikusiak.

Fama txarra,ohoinak ere zirela. Kantuak ereba hortaz, batto entzun ere dafuntsean, bazakitela oilaskobaten ebasten eta gero oilaskoharen besopean gordetzen.Ondorioz Barttolo herritargizon gazte xintxoa esposatunahi zelarik kaxkarot batekin,aitamek ez holakorik aditu erenahi.


Email Buffer Facebook Google Twitter Pinterest LinkedIn Digg StumbleUpon Tumblr

Kostaldean | 2021/06/17

Liga deitzen duten biska tzar hori

Serge Larzabal (EKE)
Serge%20Larzabal%20(EKE)

Donibane Lohizune eta Ziburukoarrantzaleak kexu dira.Arrangura itsasoan gero etagehiago kausitzen dutela ligadeitzen duten biska lodi bat, etanehor ez biziki mugitzen suntsituaizan dadin. Horra zergatikarrantzaleelkarteek, SergeLarzabal denen aitzineko, parteeman dioten Baionako auzitegiariikerketa sakon eta funtsezkobat akularaz dezan ahalbezain argi eta garbi finkatzekogaitza nundik heldu den eta noladesagertarazten ahal litakeen.

Liga hori agertu zen duela hogoibat urte. Bainan guti ikustenzen, han-hemenka bakarrik etanoiztenka. Urteak jin eta urteakjoan gero eta gehiago haatik.Eta aurten da azkarki emendatu.Lekuka itsaso-zola guzia estaltzeraino.Horra zergatik direnbazterrak kexatu. Ligak trabatzenditu arrantzaleen barkuak,heien saretan kokatzen baita etahandik ezin kendua izaiten. Kutsadurabat zinez ezin onetsia.Zer den xuxen eta nundik nolaheldu den, hori behar litake jak...

Irakurri segida

Kostaldean | 2021/06/17

"Kantuen kontrabandista"

Hola deitzen da, "Kantuenkontrabandista" beraz, kontzertubat zoinen grabaketaeginen baita heldu den igandean,ekainak 20, arratsaldeko5ak eta erdietan, DonibaneLohizunen, Dukonteneaparkean. Jendea bilduz bainanez lau ehun lagun bainogehiago, eta kasu eginez dakizuenarrazoin bereziarengatik,denak jarririk egon behar etamaskatuak. Euria balitz, grabaketatenore berean egin litakeHendaian, Gaztelu bilgunean.Partaide, Lumi, Mugaldekoak,Madda Luzzi, Willis Drummondeta Petti, Thierry Biscary etaOihan Oliarj-Ines, denak artistaezagutuak.


Irakurri segida

Kostaldean | 2021/06/17

Ravel festibala

Jaz ezin zen muntatu bainanaurten eginen da, Ravel festibalairaganen da herriz herriagorrilaren 22an hasiz irailaren10ean bururatzeko. Molde berribatean, bazterrak oraino gehiagoharrotzeko gisan, Ravel akademiaeta Kostaldeko Musikaldinagusia muntatzenzuen elkarteabiak batetaratuak izanik.Fama handiko artistak badituztegomitatuak. Ikusgarri handi batemanen da Luis XIV erregearenezteiak gogoan. Bestalde omenduko dira bi musikagilefamatu, Camille Saint-Saëns,duela ehun urte hil zena, etaIgor Stravinsky, duela 50 urtezendua.


Irakurri segida

Kostaldean | 2021/06/17

Borderline Fabrika ideki da

Estreinaldia Kotte Ecenarro auzapezarekin
Estreinaldia%20Kotte%20Ecenarro%20auzapezarekin

Hendaian, treinen geltokian,luzaz izan da jatetxe bat. Aspaldianzerratua haatik. Toki horribizi berri bat eman zaio lau urtebarne akulatu elkarlan baliosbati esker. Herriko Etxea sustatzaile,egitura eta elkarte askopartzuer. Hola sortu da BorderlineFabrika joan den eguneanestreinatua izan dena. Kulturguneeta edantegi, ausagailuasko eta askoren muntatzekoleku asurtia. Tokiko jendearentzatbai eta treinez jiten direnguzientzat. Auzoalde guziarihats berri bat emanez.


Irakurri segida

Kostaldean | 2021/06/17

Elbarrituak gogoan

Hendaian,gero etaerrextasung e h i a g oem a n azaiote bazterikuskad a b i l t z a nelbarrituerieta orokorkiagonekezd a b i l t z a ng u z i e r i.Hala nolaAbbadia jauregian, hondartzaneta beste toki frangotan.Kanpalekuetan ere ba. Turismobulegoanmuntadura bereziakbadira harat eta hunat ezin ibilizzailtasunak badituztenentzatbainan ere bista ahuldua duteneriedo gaizki aditzen duteneriahal bezain ongi etorri egokiaegiteko gisan.


Irakurri segida

Kostaldean | 2021/06/10

Aldizkari berri bat

Aldizkariaren axalak daukan gaineko aldea.
Aldizkariaren%20axalak%20daukan%20gaineko%20aldea.

Kultur aldizkari berri bat sortuzauku Urruñan eta lehen zenbakiaatseginekin eskuratudugu Joseba Aurkenerenaeuskaltzale kartsuarenganik.Aldizkariaren izena Urruñapreseski. Nork du plazaratu?Urrunaga elkarte gazteak,Xerar Urrutia-Jorajuria duelaelkarte buru. Urrunaga izankiherriaren lehen izena, aspaldikoa,paper zaharretan kausiditakeena. Hurretik heldu orobat,denborarekin aldatua,"h" galdua, "a" bat ere ba eta"n" bustia edo goxatua.Aitzin solasak berak, lehen lerroetanberetan, garbi erakustendu aldizkaria egina delaurruñarrentzat,heien euskaltasunaberatsaren sustatzailebainan berehala ikusten da erealtxor bat dela, eta ez nolanahikoa,euskara eta euskal nortasunamaite dituzten guzientzat.Izan urruñar ala ez.Aldizkari gotorra da, orotarat150 orrialde.

Urtean bi aldizagertuko dena, maiatzean etaazaroan. Zernahi gai desberdinlehen zenbaki hortan. Ez ditugudenak...

Irakurri segida

Kostaldean | 2021/06/10

Erlaitzalde hortan

Erlaitzbidean bildu diren hautetsi eta kargudunak
Erlaitzbidean%20bildu%20diren%20hautetsi%20eta%20kargudunak

Frangotan aipatuak ditugu, etaberrikitan oraino, Erlaitzaldehortan, Zokoa eta Hendaiaartean, diren buruhauste etaarrangurak. Lehorra uhainek jatenari dutela-eta. Zer bilakatukodira horko errebidea bai eta itsasoarenhegiz-hegi den xendrabidea.Toki arraroak zinez! Joanden egunean, Asporots Ttipietxean, Erlaitzbide bazterreanberaz, bilkura bat egin da gaihorren ahal bezain xeheki aztertzekoeta ikusiz behar-ordu handiakbadirela erabaki da ikerketasakon batzuen aitzina akulatzeauda huntarik goiti. Ondo hortakoauzapezak bildu dira departamendukoarduradunekin, denenartean finkatu dituzte egokienakiduritu zaizkioten norabideak.Hasteko, xendra-bidea zerratuada hiru hilabeterentzat, soberalanjer izanki hor gaindi; gutienustean ba lur-lehertzeak.

Bestexendra-bide bat egin beharkobarnaxagotik. Eta errebidea denenburu? Hori besterik da. Den bezala eta den tokian ez delaatxikitzen ahalko hortan denakados dira. Eta gero? Hiru aterabideaipu d...

Irakurri segida

Kostaldean | 2021/06/10

Larunbatean, Ziburuko liburu azoka

Ez ahantz larunbat huntandela, goizetik arrats, Ziburukobigarren euskal liburueta disko azoka. Herriko pilotaplazan, 23 argitaletxe partaide.Antolatzaile, Baltsan elkartea,Argia aldizkaria, Euskal KulturErakundea, Herriko Etxeaeta Euskal Irratiak. Denakuntsa joan diten izurritearenkontrako neurriak beharkodira alde bat kondutan hartu,maska aurpegian atxikiz etahola. Liburu eta disko, izanenda zer ikus eta zer eros. Bestagiro batean egitarau alegerabatekin.

Goizean, 10ak eta erdietan,iturri xaharraren ondoan, MaddiZubeldia artistak kondatukodu iturri hortaz asmatu ipuina,Bernadette Luro laguntzaile.Eskoletako haurrek entzunarazikodituzte zonbait kantu,Michel Claudio beren erakaslearekinikasiak. Musikari,Txomin Arizaga eta Xano Urtxegi.Eguerdi ir...

Irakurri segida

Kostaldean | 2021/06/10

Antzerkiaren besta Hendaian

Maiatza da Hendaian antzerkiarenhilabetea. Antzerki-sailberezi bat eskainiz. AntzerkiarenMaiatza, hola deitzen dutebatzuk. Jaz ezin zuten muntatu.Aurten ba haatik, untsa kasueginez. Hiru egunez ukan duarrakasta pollita. Toki askotan,nornahiren gustagarri, haurreribezala jende xahar eta ezindueriere toki egoki bat segurtatuz.Ikusgarri guziak preziatuakizan dira.

Hala nola "Gora" berekondaketa harrigarri eta hunkigarriarekin.Bai eta "Les madeleinesde poulpe", irriz asetzekoparada hauta! Kadavreskytaldeko bost jokalari, denabalentria, dena ziminokeria,dena dantza eta musika. Edoberdin "Bleu silence", Vendavaltaldearekin, gai minbera bati lotua Oro har, sail aberatsa azkenikusgarria ez bada ere eman,norbait eriturik.


Irakurri segida

Kostaldean | 2021/06/10

Haizea itzuli da

Duela hogoi bat urte mugazbestaldeko jende askok bizitegibat erosi zuten Hendaian, heinbereko batentzat prezioak hanbaino apalagoak zirela. Geroztik,gauzak aldatu dira. Bultahuntan bizitegiak hein bat merkatudira Irungo aldean eta Hendaianbatto erosia zutenetanasko badira berriz harat joaitendirenak, ikusiz haizea nola itzuliden. Orain guti dira Gipuzkoatikmugaz hunaindirat heldu, aisegehiago hunainditik bestalderatjoan.

Hau ere kondutan hartu beharhaatik ondoko eguneri buruz:kinka huntan, mugaren bi aldetanprezioak goratu dira. Hozkaon batez gure Kostaldean,untsa gogoetagarri ere baita!Eta berriz goiti ari dira Iruneneta gehixago Hondarribian.Eskualde hortarik beti haizebera beraz eta nehork ez jakinnoiz arte.


Irakurri segida

3597. zbk

Gure Hitza | 2021/06/10

Jeiki jeiki, etxekoak

Janbattitt Dirassar

Nork ez du ezagutzen lehengo gure arrantzaleenkantu herrikoi hori? "Jeiki jeiki, etxekoak,argia da zabala...". Orain ere, egun guzizgainerat, dei bera ez dea entzunarazi behar?Hor girela eta erne gaudela! Gure nortasunarenarrangura handi batekin, gure ondare aberatsarenbegirale kartsu. Traba guzien gainetikere berdin. Eta ez dugu traba eskasik preseski!Gutien ustean hor ditugu oztopo saminak!Nork erranen zuen udaberri nahasi huntan,hoinbeste buruhauste badelarik bestalde etahoinbeste gisetarat, holako erasoa jasan beharginuela erakaskuntzaren alorretan, euskararenaldeko aitzinamenduak zangopilatuz! Erabakihiguingarri hori hartu duten lege-zain delakoekez dezatela uste ukan etsitzeko heinean girela,gure aldarrikapenak aitzina helaraziko ditugubehar den tokirat.

Atseginekin ikusten dugu hautetsi frango,Florence Lasserre eta Vincent Bru deputatuakbezala, ederki mugitu direla mintzairaguttituak deitzen diren horien alde.Gogoetagarr...

Irakurri segida


Gurekin harremanetan sar
segurtasun kodea

Herria Euskal Astekaria - Jacques Laffitte, 11 - 64100 BAIONA | tel: 05 59 25 62 85 | Legezko oharrak | Diseinua eta programazioa: iF Diseinuak - 2016